جشنواره ایده‌ها و فرصت‌ها

جشنواره ایده‌ها و فرصت‌ها

جشنواره ملی ایده‌ها و فرصت‌ها از تمامی ایده‌های نوآورانه‌ای که برای رفع مشکلات اجتماعی به ذهنتان رسیده است، استقبال می‌کند.

ثبت نام در جشنـواره

نام کامل خود را وارد کنید
سن به درستی وارد نشده است
یکی از موارد را انتخاب کنید
ایمیل شما به شکل صحیح وارد نشده است
شماره همراه خود را به شکل صحیح وارد کنید
استان محل سکونت خود را انتخاب کنید
نام شهر خود را بنویسید
نام محل تحصیل خود را بنویسید
نحوه شرکت در جشنواره را مشخص نمایید
توضیح حداقل ۱۰ کلمه‌ای از ایده شما الزامی است
توضیح مشکل و راه‌حل شما نقش مهمی در ارزیابی ایده شما دارد.
توضیح حداقل ۱۰ کلمه‌ای از ایده شما الزامی است
نحوه شرکت در جشنواره را مشخص نمایید
انتخاب یکی از محورهای ذکر شده الزامی می‌باشد